Бране на тикви

--FILIPOV GLOBAL SOLUTION--

Търсим хора за бране на тикви! 

Обектът се намира в 37220 Rilly-sur-Vienne, France. 

Започване на две групи:

 -първа група от 15/08/2024 г.

 -втора група от 02/09/2024 г. 

Сезонът ще продължи до края октомври или началото на ноември. Заплащането е 11,65€ на час(бруто) за часовете до 35 на седмица и 14,56 € за часовете след 35. Работи се между 39 и 45 часа на седмица.

Цената на нощувка е 9,50€ на ден (всичко в цената). 

Необходими документи:

  1.  Лична карта
  2.  Многоезичен акт за раждане
  3.  Многоезичен акт за граждански брак (само за жени, сменили фамилното си име след сключването на брак)
  4.  Банкова сметка  
Условия за работа
Ниво на заплащане
Осигурена квартира
Необходим опит
Престиж на работодателя

Задължително

  • Лична карта
  • Многоезичен акт за раждане
  • Многоезичен акт за граждански брак (само за жени, сменили фамилното си име след сключването на брак)
  • Банкова сметка  

Какво предлагаме


 

Предимства

Позиция на пълно работно време
Атрактивен пакет от заплати.

Заплащане

Заплащането е 11,65€ на час(бруто) за часовете до 35 на седмица и 14,56 € за часовете след 35. Работи се между 39 и 45 часа на седмица..

Настаняване

Цената на нощувка е 9,50€ на ден (всичко в цената). 

Транспорт

Транспортът не се осигурява от работодателя.

An address must be specified for a map to be embedded