Разгледайте снимките от работата във Франция 

Къде се работи и какво е естеството на работата осигурена от Филипов Глобъл Солюшънс