Форма за кандидатстване

 Подробности 
за работата
Работа
Рязане на ябълки
Местоположение
FILIPOV GLOBAL SOLUTION

Време за отговор

2 дена

Процес

1 телефонно обаждане
1 Onsite Interview

Days to get an Offer

4 Days after Interview