Форма за кандидатстване

 Подробности 
за работата
Работа
Поливалентни работници за производство на плодове и зеленчуци
Местоположение
FILIPOV GLOBAL SOLUTION

Време за отговор
2 дни
Процес
1 телефонно обаждане
1 Onsite Interview
Days to get an Offer
4 Days after Interview