Форма за кандидатстване

 Подробности 
за работата
Работа
Бране на пъпеши
Местоположение
FILIPOV GLOBAL SOLUTION
Вид заетост
Сезонна

Време за отговор
Два дена
Процес на одобрение
1 телефонно обаждане
1 Onsite Interview
Предложение на оферта
4 дена след интервю по телефона