Форма за кандидатстване

 Подробности 
за работата
Работа
Бране на аспержи
Местоположение
FILIPOV GLOBAL SOLUTION

Време за отговор

2 дни за отговор

Какво следва

1 едно телефонно обаждане
1 Onsite Interview

Оферта

4 дни след проведен разговор