Бране на тикви

--FILIPOV GLOBAL SOLUTION--

              Търсим хора за бране на тикви!

  Обектът се намира в 37220 Rilly-sur-Vienne, France

 Започване на 04/09/2023 г.

Сезонът ще продължи до октомври.

 Заплащането е 11,52€ на час(бруто) за часовете до 35 на седмица и 14,40 € за часовете след 35. Работи се между 39 и 45 часа на седмица. 

Цената на нощувка е 9,50€ на ден (всичко в цената)

 Необходими документи:

 Лична карта

 Многоезичен акт за раждане 

 Многоезичен акт за граждански брак (само за жени сменили фамилното си име след сключването на брак) 

Банкова сметка

 За контакти и повече информация:

 +33630862825 Цветан Филипов 

+359878707182 Георги Гергов 

+33767652672 Петър Кошничарски 

+33755869186 Здравко Боюклиев

Условия за работа
Ниво на заплащане
Осигурена квартира
Необходим опит
Престиж на работодателя

Отговорности

  • Мотивираност и  отговорност.
  • Постигане на месечните цели за продажби.Задължително

  • Лична карта
  • Многоезичен акт за раждане
  • Многоезичен акт за граждански брак (само за жени сменили фамилното си име след сключването на брак) 
  • Банкова сметка


Хубаво е да имате

  • Опитът е предимство!
                        Какво предлагамеПредимства

Позиция на пълно работно време
Атрактивен пакет от заплати.

Заплащане

Заплащането е 11,52€ на час(бруто) за часовете до 35 на седмица и 14,40 € за часовете след 35. Работи се между 39 и 45 часа на седмица. 

Настаняване

Цената на нощувка е 9,50€ на ден (всичко в цената)

Транспорт

 Транспортът до Франция не се осигурява от работодателя!
.

An address must be specified for a map to be embedded