Форма за кандидатстване

 Подробности 
за работата
Работа
Разреждане на ябълки
Местоположение
FILIPOV GLOBAL SOLUTION

Време за отговор

2 дни

Процес

1 обаждане по телефона
1 Onsite Interview

Време за предложение на оферта

3 дни