Форма за кандидатстване

 Подробности 
за работата
Работа
Работни места за заварчици
Местоположение
FILIPOV GLOBAL SOLUTION

span class="text-muted small">Време за отговор

3 дена

Процес

1 телефонно обаждане
1 Onsite Interview

Оферта

5 дена след интервюто