Форма за кандидатстване

 Подробности 
за работата
Работа
Поливалентни работници за ябълкова градина
Местоположение
FILIPOV GLOBAL SOLUTION

Време за отговор

2 дена

Процес

1 телефонно обаждане
1 Onsite Interview

Време за предлагане на оферта

4 дни