Форма за кандидатстване

 Подробности 
за работата
Работа
Бране на тикви
Местоположение
FILIPOV GLOBAL SOLUTION

Време за отговор

2 дена

Процес

Телефонно обаждане
1 Onsite Interview

Days to get an Offer

4 Days after Interview