Форма за кандидатстване

 Подробности 
за работата
Работа
Бране на ябълки
Местоположение
FILIPOV GLOBAL SOLUTION

Време за отговор

2 дни

Процес

Едно телефонно обаждане
1 Onsite Interview

Време за предлагане на оферта

15 дни